R.br Broj nabavke Naziv javne nabavke Datum objavljivanja Rok za dostavljanje ponuda(do) Datum i vreme otvaranja ponuda(u) Status Dokumenta
1. JNOP 04/2021 Hidraulična dizalica sa vozilom do 10t i hidraulična platforma sa korpom za rad na visini sa vozilom 13/12/2021 10/01/2022 09:59 10/01/2022 10:00 Završena Dokumenta
2. JNOP 02/23 Javni poziv – sektorski narucilac ЈНОП 02/23 energenti za službena vozila 06/07/2023 07/08/2023 10:00 07/08/2023 10:00 Završena Dokumenta
3. JNOP 04/23 JAVNI POZIV 04/23 21/09/2023 09/10/2023 10:00 09/10/2023 10:00 Otvorena Dokumenta
4. JNOP 04/22 Javni poziv JNOP 0422 21/09/2022 29/09/2022 10:00 29/09/2022 10:00 Završena Dokumenta
5. JNOP 03/2022 Javni Poziv Mobilna 2022 30/06/2022 11/06/2022 10:00 11/06/2022 10:00 Završena Dokumenta
6. JNOP 05/21 Mатеријал за опремање станова за рекреацију запослених радника – Сутоморе , на адреси Вука Караџића Х-1 21/12/2021 04/01/2022 00:00 04/01/2022 10:00 Završena Dokumenta
7. JNOP 02/2022 Ugradnja prozora i vrata u stanovima na adresi Vuka Karadžića X-1. Sutomore, za rekreaciju zaposlenih radnika 11/05/2022 23/05/2022 10:00 23/05/2022 10:05 Završena Dokumenta
8. JNOP 08/21 Енергенти за службена возила и транспортна средства, горива, уља 22/12/2021 17/01/2022 09:59 22/01/2022 10:00 Završena Dokumenta
9. JNOP 03/23 ЈНОП 03_23 – Осигурање запослених, имовине и возила 11/08/2023 22/08/2023 10:00 22/08/2023 10:00 Otvorena Dokumenta
10. JNOP 09/21 Резервни делови за транспортна средства 24/12/2021 19/01/2022 09:59 19/01/2022 10:00 Završena Dokumenta
Works with AZEXO page builder