ЈП Електрокосмет – О нама

Седиште фирме


Фирма је регистрована са седиштем у Приштини ул. Краља Петра Првог ослободиоца бр. 5. Након последњих ратних збивања 1999.године добар део запослених је био приморан да напусти територију Косова и Метохије, тако да тренутно постоје два привремена седишта предузећа, од којих је једно у Београду, ул. Арчибалда Рајса 13а, а друго у Косовској Митровици, у улици Филипа Вишњића бб.

Оснивање и регистрација

На основу члана 7. и 17. Став 1. Тачка 3. Закона о електропривреди (‘Сл.гласник РС’ бр. 45/91) одлуком број 42/3-5. Привременог управног одбора Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије и производњу угља ‘Електропривреда Србије’ на ИX седници одржаној 20.12.1991. основано је Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије ‘Електрокосмет’ – Приштина, са по. Решењем бр. 176 ФИ 2810/91 извршен је упис у регистар Окружног привредног суда у Приштини дана 03.01.1992. Републичка управа јавних прихода 17.12.2002. у Београду предузећу је доделила ПИБ, а исто је уведено у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре дана 18.09.2020 године, број регистрације БД 5984/2020.

Матични број предузећа – 09016473

Порески идентификациони број – 101980188

Делатности предузећа

Делатност предузећа је регистрована шифра делатности 3513 – Дистрибуција електричне енергије

Поред ове делатности,оснивачким актом (Статутом, 27.12.1991) су утврђене и следеће делатности:
Производња електричне енергије у малим хидроелектранама
Пројектовање, изградња, реконструкција и одржавање електроенергетских објеката, постројења и мрежа свих напона и јавне расвете
Баждарење,сервисирање и уградња бројила и других мерних инструмената
Електронска обрада података
Превоз робе у друмском саобраћају за потребе обављања делатности ЈП
Дистрибуција електричне енергије и одржавање електроенергетских објеката на северу Косова и Метохије