11000 Београд, Арчибалда Рајса бр. 13а
Емаил: office@ekosmet.rs
Телефон:  011/23 105 91
Факс:  011/23 105 93

ЈП „Електрокосмет“ Приштина

Ваш поуздан партнер у дистрибуцији електричне енергије

Мисија

Пружање дистрибутивних услуга на високом нивоу, у складу са европским и светским стандардима, уз стални раст њиховог квалитета и квантитета, водећи при томе рачуна о конкурентности и профитабилности, а све у циљу задовољења потреба крајњих корисника и позиционирања на тржишту.

Визија

Видимо себе као друштвено одговорно и тржишно оријентисано предузеће, које ће својим професионално и коректно извршеним услугама у области дистрибуције стећи свој бренд, који ће му омогућити стабилно пословање, добру позицију на тржишту и самоодрживост у дужем периоду. Одговорно понашање према имовини, непрекидно унапређивање квалитета услуга ће нам омогућити дугорочну сарадњу са озбиљним пословним партнерима, пре свега са домаћим компанијама, па и шире.

Историја

Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије „Електрокосмет“ – Приштина основано је 1991. године одлуком привременог управног одбора Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије и производњу угља „Електропривреда Србије“. Исте године је извршен упис у регистар окружног привгредног суда у Приштини

Наши циљеви

У складу са нашим дугогодишњим пословањем и сарадњом са јавним предузећем „Електропривреда Србије“ развили смо стратешке, економске и техничко-технолошке циљеве

Консолидација и унапређење

Стварање стабилног и самоодрживог предузећа, које ће бити способно да све трошкове пословања покрива искључиво из сопствених прихода и у континуитету остварује позитивне финансијске резултате

Економска приступачност

Поуздано и квалитетно пружање услуга свим својим корисницима под економски прихватљивим условима

Поуздано снабдевање

Поуздано снабдевање купаца електричном енергијом на северном делу Косова и Метохије, у складу са условима испоруке

Унапређење услуга

Да након добијања потребних лиценци обавља делатности снабдевања директних потрошача електричном енергијом на северу КиМ, а након тога и услуге дистрибуције електричном енергијом

Page Builder by AZEXO

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Page Builder by AZEXO

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Page Builder by AZEXO

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Рад и развој предузећа

Предузеће доноси планове и програме рада и пословања којима се одређују циљеви развоја, начин и мере за њихову реализацију и други услови којима се обезбеђује обављање и унапређење делатности. Значајни износи потраживања и недовољно сопствених потребних извора финансирања програма развоја,условили су тренд заостајања у области инвестиција, као и у текућем пословању, што га ограничава да тржишно послује.
У протеклом периоду анализа основних елемената пословања је базирана у основи на ценама и трошковима. У том смислу трошкови су предмет перманентне рационализације, те предузеће улаже напоре да благовремено и онолико колико је то могуће, реализује програме који ће бити финансирани из сопствених прихода.
ЈП ЕПС остварује оснивачка права у јавном електропривредном предузећу ‘Електрокосмет’ које свој рад, пословање и организацију усклађује са Законом. Стратегијом дугорочног економског развоја српске заједнице на КиМ (‘Службени гласник РС’ бр. 21/07) утврђени су циљеви унапређења квалитета живота становништва српске заједнице, побољшања енергетске инфраструктуре ради редовног напајања електричном енергијом и обезбеђивања привредног развоја.

Our services

Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
11000 Београд, Арчибалда Рајса бр. 13а
Телефон:  011/23 105 91
Факс:  011/23 105 93
Емаил: office@ekosmet.rs

О нама

ЈП „Електрокосмет“ је поуздан партнер и ваш камен ослонац у снабдевању и дистрибуцији електричне енергије на северном делу Косова и Метохије
Works with AZEXO page builder